Diplomat communications

Nytt EU-ordförandeskap

Spanien lämnade över EU-ordförandeskapsklubban till Belgien den 1 juli. När Lissabonfördraget trädde i kraft följde flera institutionella förändringar i EU med resultatet att ordförandeskapet fick mindre makt. Ordförandelandet är fortfarande ansvarigt för att bestämma EU:s agenda och driva det lagstiftande och politiska beslutsfattandet framåt under sex månader.
Det belgiska ordförandeskap kommer i början att ledas av en provisorisk regering då Belgiens regering avgick i våras. Enligt uttalanden kommer den nya belgiska regeringen inte att vara på plats förrän i september men man försäkrar att detta inte kommer att påverka ordförandeskapet. Det här är inte första gången EU:s ordförandeskap leds av ett land utan regering då Tjeckiens regering föll så sent som våren 2009, mitt under deras ordförandeskap.

Prioriteringar för det belgiska ordförandeskapet:
  • Etablera den inre digitala marknaden.
  • Minska arbetslösheten.
  • Främja EU:s sociala agenda.
  • Stärka skyddet för immateriella rättigheter.
  • Anta åtgärder för att uppnå EU:s klimatmål.

Som vanligt när ett nytt ordförandeskap tillträder följer nya drivkrafter och prioriteringar. Dessutom förflyttas ansvarsområden till nya tjänstemän och kontaktpersoner. Det ställer höga krav på företags och organisationers uppdateringsförmåga, flexibilitet och nätverksskapande för att nå önskvärda mål inom EU-samarbetet.

Från krishantering till långsiktighet?

Efter år av intern navelskådning var förhoppningen att EU i år med ett nytt fördrag på plats, en ny kommission och ett nyvalt parlament skulle kunna genomföra långsiktiga strukturella åtgärder för tillväxt och konkurrenskraft till gagn för alla Europas medborgare.
Läs mer »

EU 2020

EU gör sig nu redo för att möta stora utmaningar som resultat av globaliseringens effekter, ett hårt tryck på resurser och den snabbt åldrande europeiska befolkningen. EU 2020, EU:s nya jobb- och tillväxtstrategi, fokuserar därför på forskning och innovation, sysselsättning och hållbar utveckling.
Läs mer »

Nytt direktiv om rätten till hälso- och sjukvård inom EU

Enligt praxis fastställd av EU-domstolen har EU-medborgare rätt att söka vård i ett annat medlemsland och är berättigade till kostnadsersättning för detta om patienten har rätt till samma vård i sitt hemland. Europeiska patienter har dock drabbats hårt av avsaknaden av klara regler och har alltför ofta fått ta strid mot sina försäkringsbolag för att få ut sin ersättning.
Läs mer »

Montirapporten, en nystart för EU:s inre marknad

I maj i år presenterade Mario Monti sin rapport om hur EU:s inre marknad bör nylanseras och stärkas. Monti är tidigare EU-kommissionär för den inre marknaden och konkurrensfrågor och idag ordförande för Bocconi- universitetet i Milano. Mycket har hänt sedan den gemensamma marknaden introducerades 1992, vilket skapar ett behov att bredda marknaden och inkludera nya områden. En digital inre marknad tillsammans med en övergång till en koldioxidsnål och energieffektiv ekonomi i EU framhålls som nya viktiga prioriteringar för inre marknadsreglering.
Läs mer »

Aktuella EU-initiativ öppna för påverkan

Ett antal direktivförslag och andra initiativ behandlas för närvarande inom EU:s beslutsprocesser. Vi har nedan tagit upp några som särskilt berör svenska företag och organisationer och där möjligheterna till påverkan fortfarande är goda.
Läs mer »